Verlies en Rouw Kinderen

chevron_left

Jouw hand in mijn hand
zo warm en zacht
Het gevoel verbonden te zijn
vermindert ietwat de pijn en geeft kracht

Kinderen en jongeren rouwen net als volwassenen. Zij ervaren ook intensieve gevoelens van verdriet, boos zijn, angst of gevoelens van schuld. Maar kinderen en jongeren uiten zich anders, vooral non-verbaal.

 

Kinderen kunnen vanaf het moment dat ze zich hechten een verlies voelen. In feite is dat vanaf het moment dat ze geboren zijn. Ze voelen aan wanneer degene of hetgeen aan wie of wat ze gehecht zijn er niet meer is en voelen verlatenheid. Kinderen voelen ook al heel jong wanneer hun ouders rouwen en slaan dat op. Ze voelen de veranderingen en de veranderde spierspanning waarmee papa of mama hen oppakt.

 

Al vanaf jonge leeftijd kunnen kinderen geconfronteerd worden met verschillende soorten verliezen zoals het overlijden van een huisdier, opa of oma of andere dierbaren uit de omgeving. Maar ze kunnen ook verlies ervaren door de scheiding van hun ouders, door verhuizing of het krijgen van een ziekte waardoor ze dingen niet meer kunnen.

 

Ik ga met kinderen, vanaf de leeftijd van zes jaar, die te maken hebben met verlies individueel aan de slag met de verwerking hiervan. Dit doe ik meestal op een creatieve manier waardoor het kind zich zal snel op zijn of haar gemak voelt. Bij de jongere kijk ik welke werkvorm het beste past.

 

Omdat kinderen nog volop in ontwikkeling zijn is het fijn om te weten wat een kind van een bepaalde leeftijd kan begrijpen over verlies, zelf ervaart en hoe een kind zich gedraagt. Naast de begeleiding van het kind en jongere kan ik de ouders ondersteunen door hen handvatten te geven hoe ze in zo’n situatie het beste om kunnen gaan met hun kind of jongere.

 

Lees hier voor meer informatie over het begrijpen, ervaren, gedrag en omgang met kinderen die te maken hebben met verlies en rouw in de leeftijd van 0 – 18 jaar.

Gezinstherapie

 

Als je als gezin een verlies moet dragen is dat soms moeilijk, ieder rouwt op zijn eigen manier
Kinderen fluctueren van verdriet naar intens plezier
Voor ouders soms moeilijk te bevatten en wat een kind nodig heeft moeilijk in te schatten
Zelfzorg als ouder is in zo’n periode ook zo nodig
En steun van buitenaf is zeker niet overbodig

 

Om de verbinding als gezin niet kwijt te raken kan gezinstherapie helpen om elkaar te horen, te voelen en te zien en de ander te leren omarmen
En zo elkaar in plaats van te verdwijnen in je eigen omhulsel van verdriet, te verwarmen