Werkwijze en Tarieven

Werkwijze

Ik heb een praktijk aan huis in Bergen op Zoom, in sommige gevallen kan ik ook aan huis komen. De begeleiding die ik bied is deskundig en op maat gemaakt.


Individuele begeleiding/therapie:
Na aanmelding krijg je een intakeformulier gemaild met daarbij informatie over de locatie en de vergoedingsmogelijkheden. Het eerste kennismakingsgesprek zal telefonisch of op locatie plaatsvinden. Hierbij wordt de hulpvraag bekeken en ik zal daarbij aangeven wat ik voor je zou kunnen betekenen en welke werkmethoden ik hierbij zou willen inzetten. Op basis hiervan kun je zelf kiezen of er nog een vervolg zal plaatsvinden.
Bij het vervolgconsult zal de hulpvraag verder bekeken worden en aan de hand daarvan worden er doelen gesteld. De (vervolg)consulten duren een uur, hier kan ook van afgeweken worden. Na ieder gesprek zal ik per mail de vervolgafspraak bevestigen en kort evalueren wat er besproken is. Zowel tussen de begeleidingen door als aan het eind van de begeleiding zal er evaluatie plaatsvinden.

Gezinstherapie:
Wanneer een verlies een geheel gezin raakt kan gezinstherapie de oplossing zijn om door het verdriet elkaar niet kwijt te raken, maar juist steun bij elkaar te vinden. Deze therapie wordt met het gehele gezin gedaan en de consulten duren 75 minuten. Na aanmelding krijgen jullie een intakeformulier en praktische informatie over de locatie en vergoedingsmogelijkheden gemaild. Het intakegesprek is gratis en zal telefonisch of op locatie plaatsvinden en duurt een half uur. Indien er vervolgconsulten afgesproken worden zullen deze meestal 75 minuten duren. Na ieder gesprek zal ik per mail de vervolgafspraak bevestigen en kort evalueren wat er besproken is. Aan het eind van de begeleiding vindt ook een evaluatie plaats.

Werkvormen

Ik werk eclectisch. Dat betekent dat ik gebruik maak van verschillende werkvormen, zowel cognitief gedragstherapeutisch als lichaamsgericht omdat ik de visie heb dat lichaam en geest één zijn. Altijd zal de begeleidingswens van mijn cliënt voorop staan.

Het doel van verlies- en rouwtherapie is om de verliezen die er zijn een plaats en betekenis te geven zodat er weer ruimte ontstaat om een stapje naar de toekomst te kunnen zetten.

Ik werk vanuit de complementaire zorg waardoor aanmelden zonder wachtlijst mogelijk is.

Tarieven

Tarieven individuele begeleiding/therapie inclusief BTW:

Therapie/begleiding 1 uur:

€69,95

Therapie/begleiding 1,5 uur:

€104,95

Tarieven gezinstherapie inclusief BTW:

Gezinstherapie 75 minuten:

€120,00

Gezinstherapie in het weekend 75 minuten:

€140,00

Trainingen rouw op de werkvloer:

De tarieven voor diensten aan organisaties zijn afhankelijk van de diensten waarvoor Steunpunt bij Verlies en Rouw ingeschakeld wordt. Voor meer informatie kun je vrijblijvend contact opnemen.

Trainingen en lezingen betreffende verlies en rouw:

Ik geef ook trainingen over verlies en rouw voor hulpverleners. Daarnaast geef ik ook lezingen. Een voorbeeld van een lezing die ik heb gegeven is voor kankerpatiënten over de impact die deze diagnose heeft op de kinderen binnen het systeem en hoe men dan de structuur, veiligheid en verbinding kan behouden. Zie hier een samenvatting van deze lezing

Annuleren:

Afspraken kunnen kosteloos tot 24 uur van tevoren worden verzet of geannuleerd. Een afspraak die bij verhindering door de cliënt niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht.

Vergoedingen

Als verlies & rouwtherapeut ben aangesloten bij de beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Sommige verzekeraars vergoeden onder bepaalde voorwaarden (een deel van) de kosten van de begeleiding. Bekijk hiervoor het NFG Vergoedingsoverzicht. Als lid van de beroepsvereniging NFG voldoe ik aan de eisen die de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) aan mij stelt.

Hoe ik anderen heb kunnen helpen

“José heeft mij geholpen om tijdens het rouwproces vanwege echtscheiding de "oude" herinneringen een plek te geven. En daarna heeft zij mij geholpen om stappen te maken richting een nieuw leven. Ik dacht dat het leven na een scheiding niet beter kon worden. Maar met begeleiding van José ontdekte ik wat ik met mijn leven wil. Ik heb eindelijk mijn rustige en gelukkige levensstijl gevonden. Dankjewel José!”

“Ik ben bij José terechtgekomen in verband met mijn HSP en het moeilijk vinden hoe ik mijn gevoelens kon plaatsen en kon verwerken in mijn leven. Ik heb in mijn leven al vele therapieën gedaan maar er bleven steeds dingen terugkomen en ik had niet eerder het idee dat ik dat aan mijn HSP kon koppelen. Toen dat inzicht kwam heb ik contact gezocht met José.

Ik heb een goed gevulde rugzak en heb gevoelens al vanuit de baarmoeder meegekregen van mijn moeder. Die heb ik al mijn hele leven opgeslagen in mijn traumadeel en ik wist niet hoe ik hiermee om moest gaan. In alle veiligheid kwam ik bij José werken aan dat traumadeel. Met verschillende technieken zijn we aan de slag gegaan waardoor ik handvaten kreeg om mijn gevoelens te aanschouwen maar ook om mijzelf te kunnen troosten en het zodoende een plek te kunnen geven. Uiteindelijk ook veel schrijfwerk gedaan waardoor je je gevoelens dan goed neer kunt schrijven en door het steeds ter herlezen het ook steeds zachter wordt. Ik kan altijd op José terugvallen als ik weer in de paniekstand sta. Fijn dat ze op mijn pad is gekomen en met mij is meegewandeld.”

"Ons zoontje (6 jaar) was vaak, zoals hij zelf zegt, gestrest voordat hij aan de training begon. Zijn HSP zat hem steeds vaker in de weg en dit uitte zich, in samenloop met het 'voorlopen' op zijn klasgenoten qua lesstof en denkwijze, tot onbegrepen gedrag, huil- en driftbuien. De dag dat hij er ook lichamelijk last van kreeg (buikpijn en misselijkheid) hebben wij op internet gezocht naar passende externe hulp voor hem. Via de zoekmachine kwamen wij bij de 'Ik ben Oké training' van José uit en dat bleek voor ons de oplossing te zijn. Hij heeft na een aangename kennismaking een aantal uren individuele begeleiding gehad van haar. We zagen hem na elke les groeien en ook de geleerde zaken toepassen in de praktijk waardoor hij in een paar weken tijd in positieve zin ontzettend is veranderd. Ook wij als ouders hebben handvaten en veel informatie gekregen waar we dankbaar voor zijn. Na afloop heeft hij een prachtig diploma van haar ontvangen, waarmee hij de training heeft afgesloten. Mochten we in de toekomst nog vastlopen, dan zullen we deze lieve, warme en bovenal deskundige vrouw zeker weer opzoeken."

“Ik, man (59), ben na mijn diagnose ADHD nu zo’n 10 jaar geleden op ADHD-medicatie gezet. Omdat er naast het instellen op medicatie geen andere begeleiding was ben ik in de fout vervallen de extra energie die de medicatie geeft te gebruiken om meer werk te verzetten. Dat biedt geen oplossing voor de problemen die ADHD-ers ondervinden. Het leidde tot vermoeidheid bij mijzelf en frustratie bij mijn partner.
Het was voor mijn vrouw duidelijk dat ik coaching nodig had, ik had geen idee waarom het tot dan niet lekker gelopen was, ik werkte toch hard?
Ben bij toeval bij de ADHD-HSP praktijk van José terecht gekomen om hulp in te roepen. Was gewapend met een lijstje wat er allemaal niet deugde aan mij.
Zij heeft mij laten ontrafelen wie ik ben en waarom ik functioneer zoals ik functioneer en hoe je daar invloed op uit kunt oefenen. Dit op een empathische manier en steeds het gevoel gevend dat ik als mens deug. José zegt waar het op staat maar blijft altijd je medestander. Van harte aanbevolen dus.”