Algemene Voorwaarden & Privacy

Privacyreglement

1. Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:

2. Bereik

3. Doel

4. Vertegenwoordiging betrokkene

5. Verantwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid

6. Rechtmatige verwerking

7. Verwerking van persoonsgegevens

8. Bijzondere persoonsgegevens

9. Gegevensverwerving
Gegevens verkregen bij betrokkene

10. Recht op inzage

11. Verstrekking van persoonsgegevens

12. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering

13. Bewaren van gegevens

14. Melding van verwerking van gegevens

15. Wijzigingen inwerkingtreding en afschrift

16. Onvoorzien

17. Waarneming bij onvoorziene omstandigheden, ziekte en overlijden

In geval van langdurige afwezigheid in verband met ziekte of andere dringende omstandigheden heeft de praktijk een waarnemingsregeling getroffen met een zelfstandig therapeut die werkzaamheden desgewenst kan overnemen. Het betreft mevrouw Carin Reinhardt-Jansen, praktijk Aandacht bij Verlies gevestigd te Oostvoorne. Gegevens kunnen worden opgevraagd bij de praktijk. De praktijk heeft geen vervangingsregeling gedurende de vakantieperiode. Bij overlijden van de therapeut zal de praktijk gesloten worden.