Rouw op de werkvloer

chevron_left

Verlies voor werknemers

Een werkgever heeft geen verantwoordelijkheid voor het privéleven van zijn werknemers. Maar het is zeker wel raadzaam om vanuit een veilige basis goed in contact te blijven met een werknemer die verlies en rouw ervaart.

De feiten:

Uit onderzoek is gebleken dat één op de tien werkende die een dierbare verloren heeft, een burn-out krijgt door de combinatie rouw en werk. Ruim 20% van de werknemers ervaart te weinig steun van de werkgever om goed te kunnen functioneren. Zelfs een kwart van de werknemers zou door het verlies niet meer goed kunnen functioneren.

 

Allerlei soorten verliezen:

Belangrijk om te weten is dat er verschillende soorten verlies zijn waar de werknemer mee te maken kan hebben zoals: verlies van de partner en/of kind (de grootste groep met de meeste uitval), verlies van andere dierbaren, verlies van gezondheid, door echtscheiding, ongewenste kinderloosheid of verlies van functie.

 

Verschillende manieren van rouwen:

Het moeilijke aan rouw en verlies is dat iedereen verschillend omgaat met rouw. Er is dus niet één manier die voor iedereen passend is. Sommige mensen hebben last van concentratieverlies en kunnen hun werkzaamheden niet meer aan, terwijl andere mensen juist energie krijgen van hun werkzaamheden naast het verlies wat geleden wordt. Werk kan ook weer structuur geven aan de dag. Om goede ondersteuning te bieden zal maatwerk geleverd moeten worden.

 

Een ‘veilige’ werkplek is belangrijk omdat:

1. De werknemer eerder steun durft te vragen:

Een goede, als ‘veilig’ ervaren werkplek is belangrijk om in verbinding te blijven met elkaar. De werknemer
zal dan eerder hulp durven vragen bij het ervaren van problemen die te maken hebben met verlies en rouw. Als werkgever zul je de juiste containment kunnen bieden.

 

2. Transitieprocessen beter verlopen:

Veranderingen in de organisatie zullen beter verlopen vanuit een basis van veiligheid, vertrouwen en verbinding. Iedere verandering begint met een einde.

Ben jij als werkgever ook zo'n veilige werkplek voor jouw werknemer?

De relatie tussen jou als werkgever en de werknemer is te vergelijken met die van een ouder met een kind. Veilige hechting is belangrijk voor een kind. Het gevoel te hebben dat een primaire verzorger er altijd voor jou is. Dit bevordert het gevoel van eigenwaarde en psychische gezondheid.

Behoefte aan veiligheid, verbinding en erkenning verdwijnt niet in de volwassenheid. Deze behoeften komen ook op de werkvloer tot uiting en zeker wanneer er veranderingen plaatsvinden. De gedragingen die mensen naar aanleiding van deze veranderingen laten zien kunnen voortkomen vanuit patronen die onbewust uit het verleden opgeroepen worden. Om hier op de juiste manier op te kunnen anticiperen als werkgever is de training Kwetsbaarheid en Veiligheid gemaakt.

Training Kwetsbaarheid en Veiligheid

Om een veilige werkplek te creëren wordt in deze training aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Het leren herkennen van gedragingen van mensen vanuit systemisch oogpunt (overlevingsstrategieën) om hier op de juiste
    manier op te kunnen anticiperen. Daarnaast het leren stilstaan bij het effect van het (onbewust) gedrag op een ander. Het leren kijken naar gedrag vanuit de ‘hechtingsbril’.
  • Het leren toepassen van geweldloze communicatie om tot een goede verbinding te komen.
  • Het leren vormgeven van transitieprocessen vanuit veiligheid, vertrouwen en verbinding:
  • Iedere verandering begint bij een einde. Vanuit de hechtingscirkel zal het transitieproces doorlopen worden en
    daarbij wordt aandacht besteed aan het belang van rituelen en hoe je deze kunt inzetten in je eigen organisatie.

De training kan op maat gemaakt worden.

Begeleiding voor werknemers

Ik geef individuele therapie aan mensen die vastlopen in hun rouwproces. Men kan naast mijn individuele therapie als aanvulling ook gebruikmaken van ‘online lutografie’. Zo kan men op eigen tempo thuis opdrachten uitvoeren, artikelen lezen, mindfulness oefeningen doen en kijktips bekijken. Mijn therapie kon ook online gebeuren zodat het weinig reistijd kost. In overleg met de werkgever en na een intakegesprek met de betreffende werknemer zal ik een behandelplan opstellen.

Neem contact op voor meer informatie hieromtrent.