Het driedelig brein

Een mensenbrein bestaat eigenlijk uit drie delen
’t gezonde deel, ’t overlevingsdeel en ’t traumadeel
één prikkel in het heden koppelt jouw hersenen aan pijn uit het verleden

om deze pijn uit de weg te gaan
gaat het overlevingsdeel zoveel mogelijk voor het trauma staan

getraumatiseerde delen worden ingekapseld in vergetelheid
maar van binnen in het brein is een continue strijd